Amanat Lebuhraya Rakyat

Malaysian Institute of Road Safety Research

Gamuda Berhad

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

KESAS Highway

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Polis Diraja Malaysia

Malaysian E-government MSC Flagship Application

Majlis Perbandaran Subang Jaya

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Lembaga Lebuhraya Malaysia

Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Stormwater Management And Road Tunnel

Perbadanan Putrajaya

Lembaga Lebuhraya Malaysia

Kementerian kerja Raya Malaysia